Van een client:

Ik was urgent op zoek naar een woning, geschikt voor mij en mijn 2 thuiswonende kinderen.
Op facebook zag ik een advertentie langsflitsten van een mooi appartement, het leek de ideale woning voor ons. 
Om te kunnen reageren op deze woning, moest ik €19,90 betalen.
Oké, de nood was hoog. Ik betaalde en kon zodoende een paar uurtjes op de website rondkijken. En kon reageren op een woning (nooit iets van teruggehoord). Het leek allemaal erg mooi, bijna te mooi om waar te zijn.
Dezelfde avond nog heb ik mij daarom bij huurwoningbemiddeling afgemeld. Ik wilde niet nog een maand gaan betalen. 
Mijn verbazing was groot, toen ik na ongeveer een jaar een brief van een incassobureau binnenkreeg. NDA Incasso vorderde voor haar client Huurwoningbemiddeling een openstaande nota op grond van een door mij gesloten overeenkomst, die ik digitaal was aangegaan via de website van huurwoningbemiddeling.
ik kreeg een linkje meegestuurd, waar ik meer informatie  kon vinden over de vordering. 
Of ik maar even 100,- wilde betalen.
Ik heb direct kontakt opgenomen met Huurwoningbemiddeling, om aan te geven dat ik hier absoluut niet mee akkoord ging. Ik had nl mijn overeenkomst dezelfde avond nog opgezegd.
Huurwoningbemiddeling bleef bij haar standpunt. Ik moest de openstaande nota betalen en wel binnen 5 werkdagen.

Vervolgens heb ik Stichting Xwiljoenen ingeschakeld, om mij te ondersteunen bij mijn verweer. 
Hierna heb ik nooit meer iets vernomen van zowel huurwoningbemiddeling, als ook NDA -INCASSO

 

Dit is de brief die de stichting heeft geschreven, voor mijn verdediging:

Postbus 291
3800 AG AMERSFOORT                                                               Dordrecht 24-8-2019

Betreft: Dossiernummer:… / Relatienummer:….

 Geachte heer B,

 Tot mij wendde zich mevrouw….. met het verzoek haar te vertegenwoordigen in bovenvermelde zaak.  
Mijn cliënt heeft u telefonisch op de hoogte gesteld van deze vertegenwoordiging.

Ik verzoek u om in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen aan gemachtigde.

ik geef uw organisatie geen toestemming om mijn cliënt direct te benaderen. Mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mijn client psychisch nadeel toe te brengen.  In dat geval zal  ik stappen ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken met de intentie ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

Mijn cliënt heeft de overeenkomst met huurwoningbemiddeling.nl op de zelfde dag van aanmelding opgezegd.  De reden hiervoor is dat er pas na aanmelding duidelijk werd dat er geen aanbod is in de prijsklasse die betaalbaar was voor haar en dat wat Huurwoningbemiddeling.nl op Facebook hadden aangegeven. Huurwoningbemiddeling.nl had hier duidelijkheid moeten geven voor het aangaan van deze overeenkomst. Dit is laakbaar handelen. Mijn cliënt verklaart dan ook de overeenkomst met Huurwoningbemiddeling.nl nietig.

Kennisgeving aan  Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan  Agent
/Vertegenwoordiger.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,

 Gerhard Borgert