Een ingebrekestelling van een bedrijf aan jouw moet aan deze voorwaarden voldoen om recht te hebben op incassokosten:

  1. Zijn de algemene voorwaarden van dit bedrijf van toepassing verklaart op deze overeenkomst voor of tijdens de koop?
    2. Is de verkoper tekort geschoten in diens informatieplicht ex art. 6:233 BW.
    3. Staat er in de voorwaarden dat verzuim van rechtswege in treed en zo ja op welk moment?
    4. Afhankelijk van de bovenstaande vragen: is er een ingebrekestelling ex art. 6:82 BW verstuurd?
    5. Is er na het intreden van het verzuim een veertiendaagse aanmaning verstuurd, waarvan de termijn is gaan lopen de dag na ontvangst en is aan alle andere voorwaarden van art. 6:96 BW voldaan?